REKRUTACJA

Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Radomiu
Ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2019/2020

1A-o profilu piłka nożna chłopców i dziewcząt,
1B-piłka ręczna chłopców, sporty indywidualne 

Terminy rekrutacji

Składanie następujących dokumentów:    I termin od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.
                                                                                             II termin od 13.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe
  • Karta informacyjna kandydata
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata
    ( po ogłoszeniu wyników naboru)
 

I Termin – testy sprawnościowe –  10.05.2019 r. godz. 9:00 – 12:00

II Termin – testy sprawnościowe –  10.06.2019 r. godz. 9:00 – 12:00 (sztuczne boisko)

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na stadionie MOSiR przy ul. Narutowicza 9 – boisko z naturalną nawierzchnią.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 13.05.2019 r. godz. 15.00 ( I termin) Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 13.06.2019 r. godz. 15.00 ( II termin) 

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 05 lipca 2018 r. godz. 15.00

Lista kandydatów  przyjętych do klasy pierwszej po Gimnazjum – kliknij tutaj

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej po Szkole Podstawowej – kliknij tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom.508-444-211 lub 508-444-203 
e-mail: smsradom@gmail.com

Skocz do góry
Facebook SMS Radom