MISJA SZKOŁY

Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest miejscem na szkolnej mapie Radomia, w którym nasi uczniowie mają zapewnione wszechstronne możliwości  rozwoju w każdym aspekcie, zwłaszcza edukacyjnym, sportowym, wychowawczym.  Aby osiągnąć i zrealizować nasze założenia i cele, obejmujemy uczniów wielostronną opieką. Zapewniamy stałą współpracę z trenerem przygotowania motorycznego, dietetykiem, fizjoterapeutą oraz lekarzem. Ponadto  o rozwój edukacyjny i sportowy  dzieci dba grono pedagogiczne i trenerskie z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pozytywny wpływ na efekty nauczania ma także ograniczona liczebność klas – maksymalnie 24 osoby. W naszej placówce uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki.  Zostaną objęci opieką  pedagoga szkolnego. Szkoła będzie pracowała w systemie jednozmianowym.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstała po to, aby uzdolnione sportowo dzieci z naszego miasta i powiatu mogły w sposób profesjonalny realizować i rozwijać swe pasje sportowe blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dojeżdżania na treningi lub wyjeżdżania z domu do szkół z internatem. Najbliższa Bursa Szkolna zanjduje się 150m od naszej szkoły.

Stworzyliśmy w Radomiu miejsce, gdzie młodzi ludzie bezpiecznie i pod stałą profesjonalną opieką mogą realizować ambicje sportowe oraz edukacyjne.

Pragniemy od początku współtworzyć tę szkołę wspólnie z naszymi uczniami i rodzicami, dlatego liczymy, że wiele jej elementów wypracujemy RAZEM.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.” (Seneka Młodszy)

Założenia:

  • Edukacja & sport & wychowanie;
  • Kształcenie i opieka na wysokim poziomie;
  • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności ułatwiające im osiąganie sukcesów na dalszych etapach kształcenia oraz właściwy start w dorosłe życie;
  • Kształcenie w uczniach umiejętność konsekwentnego dążenia do celu z zachowaniem zasad rywalizacji sportowej;
  • Przygotowanie uzdolnionej sportowo młodzieży do reprezentowania w rozgrywkach na najwyższym poziomie;
  • Wychowanie  w duchu tolerancji, wrażliwości na zło i krzywdę drugiego człowieka;
  • Indywidualne szkolenie sportowe każdego ucznia;
Skocz do góry
Facebook SMS Radom