Dzień otwarty w skrócie.

         Szkoła Mistrzostwa Sportowego to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska sportowego w Radomiu i jego okolicach. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, co oznacza, że  zobowiązuje się do realizacji podstawy programowej, przeprowadzania testów  i egzaminów maturalnych jak w szkole publicznej, natomiast sposób realizacji programu może ustalać sama. Liceum powstało na wzór innych placówek niepublicznych tego typu w różnych rejonach Polski. Pragniemy, aby zawodnicy  i zawodniczki radomskich i okolicznych klubów sportowych nie musieli wyjeżdżać do innych miast, by mieć możliwość łączenia edukacji  i sportu na wysokim poziomie.

         Patronem sportowym naszej placówki jest Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, natomiast nasi partnerzy to: ESFIT Studio, Perfekt Fit oraz ubezpieczenia Wosztyl.eu, którzy będą czuwać nad przygotowaniem motorycznym, przygotowaniem fitness oraz kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych młodzieży. Dla najlepszych sportowców firma wosztyl.eu funduje profesjonalne ubezpieczenie sportowe.

         Kadrę pedagogiczną szkoły będą tworzyć głównie nauczyciele  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz okolicznych liceów. Profil kształcenia we wszystkich klasach jest do wyboru. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym przez wszystkich uczniów będzie język angielski, a ponadto uczeń może wybrać dwa rozszerzenia spośród następujących przedmiotów: matematyki, biologii, chemii lub geografii.

         Dla uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce lub sporcie przewidziane są stypendia sportowe do wysokości czesnego.

         Zajęcia sportowe będą odbywać się w głównej mierze rano. Wyjątkiem są klasy klubowe, gdzie plan treningowy jest ustalany indywidualnie. Chcemy realizować sportowe plany szkoleniowe w porozumieniu z trenerami i klubami. Zapewniamy opiekę fizjoterapeuty na zajęciach treningowych oraz pomoc  w przypadku wystąpienia kontuzji, bezpłatne obozy sportowe, specjalne zajęcia na godzinach wychowawczych, mające na celu rozwijanie kreatywności i umiejętności przygotowujących  do dalszych etapów życia zawodowego.

         Szkoła zachęca wszelkie środowiska oraz kluby sportowe do współpracy i przyłączenia się do projektu.

Weź udział w dyskusji

Skocz do góry
Facebook SMS Radom