REKRUTACJA DOKUMENTY

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w siedzibie szkoły lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

26-600 Radom

ul. Kościuszki  7

Skocz do góry
Facebook SMS Radom