REKRUTACJA DOKUMENTY

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w siedzibie szkoły lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
SMS Radom / Biuro Rachunkowe ASPEKT
26-600 Radom, ul. Bóżniczna 3 lok. 113

 • Podanie o przyjęcie do Liceum
 • RozwińWypełnij e-formularz i wygeneruj plik do pobrania
 • Dane kandydata

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Adres zamieszkania:
  *
  *
  *
  *
  *
  Adres zameldowania:*
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Dane rodziców / opiekunów prawnych*

  *
  *
  Adres zamieszkania:*
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  (opcjonalnie)

  Adres zamieszkania:

  Dodatkowe informacje

  Wyrażam zgodę na udział w zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie*
  Prośba o objęcie nauką religii*
  Kandydat/kandydatka posiada opinię / orzeczenie Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej*
 • Regulamin rekrutacji do liceum
 • Testy sprawności piłkarskiej
Skocz do góry
Facebook SMS Radom